Team 4102 (Team Dysfunction) Scoring Summary

4102 Round 1: 2.8
Tech.Pres.
Anouschka:  2.52.8
Ori:  2.52.5
Tamara:  3.23.0
4102 Round 2: 5.6
Pres.(1)(2)(3)(4)
Anouschka:  1.08.26.07.94.8
Tamara:  1.07.37.78.94.8
Ori:  1.56.26.07.84.5
4102 Round 3: 3.4
Tech.Pres.
Anouschka:  4.03.8
Ori:  2.92.9
Tamara:  3.43.1
4102 Round 4: 3.2
Tech.Pres.
Anouschka:  2.83.0
Ori:  2.52.9
Tamara:  4.23.8
4102 Round 5: 3.4
Pres.(1)(2)(3)(4)
Anouschka:  1.04.04.86.00.5
Ori:  0.24.83.56.50.8
Tamara:  0.34.84.35.13.8
4102 Round 6: 2.8
Tech.Pres.
Anouschka:  2.82.8
Ori:  2.62.5
Tamara:  3.02.8
4102 Round 7: 3.6
Tech.Pres.
Anouschka:  3.03.5
Ori:  3.83.5
Tamara:  3.73.9