Scoring Summary - Team 405

Scoring Summary - Round 1
              1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   TOT
Tim           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  I    25
Mary Beth     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    27
Old Maubeuge  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    26
Result        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    27

Scoring Summary - Round 2
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   TOT
Tim              J  J  J  J  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Mary Beth        J  J  J  J  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Classic Maubeug  J  J  J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       15
Result           J  J  J  J  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 3
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   TOT
Tim              -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24
Mary Beth        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24
Result           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24

Scoring Summary - Round 4
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   TOT
Tim              -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Mary Beth        -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Classic Maubeug  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -    22
Result           -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23

Scoring Summary - Round 5
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   TOT
Tim              -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Mary Beth        -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    22
Result           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23

Scoring Summary - Round 6
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   TOT
Tim              -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Mary Beth        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Result           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21

Scoring Summary - Round 7
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   TOT
Tim              -  -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Mary Beth        -  -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Classic Maubeug  -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result           -  -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19

Scoring Summary - Round 8
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   TOT
Tim              -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Mary Beth        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Result           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23

Scoring Summary - Round 9
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Tim              -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Mary Beth        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19

Scoring Summary - Round 10
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Tim              -  -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Mary Beth        -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       17
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result           -  -  ~  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18