Scoring Summary - Team 404

Scoring Summary - Round 1
              1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   TOT
Tim           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -    23
Mary Beth     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    25
Old Maubeuge  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    25
Result        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    25

Scoring Summary - Round 2
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Tim              -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    18
Mary Beth        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19

Scoring Summary - Round 3
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   TOT
Tim              -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -    20
Mary Beth        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -    20
Result           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -    20

Scoring Summary - Round 4
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   TOT
Tim              -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Mary Beth        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Result           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20

Scoring Summary - Round 5
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   TOT
Tim              -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24
Mary Beth        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24
Result           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24

Scoring Summary - Round 6
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   TOT
Tim              -  I  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Mary Beth        -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Classic Maubeug  -  I  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result           -  I  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19

Scoring Summary - Round 7
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Tim              -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Mary Beth        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       18
Result           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19

Scoring Summary - Round 8
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   TOT
Tim              -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -    22
Mary Beth        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  I  -  -  -  -  -  -    21
Result           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -    22

Scoring Summary - Round 9
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Tim              -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Mary Beth        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Result           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 10
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   TOT
Tim              -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Mary Beth        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Result           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18