Scoring Summary - Team 402

Scoring Summary - Round 1
              1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   TOT
Tim           -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    16
Mary Beth     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Old Maubeuge  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Result        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18

Scoring Summary - Round 2
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Tim              -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Mary Beth        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 3
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Tim              -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Mary Beth        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Result           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 4
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Tim              -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Mary Beth        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 5
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Tim              -  I  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    14
Mary Beth        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  I  -  -    15
Classic Maubeug  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    15
Result           -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 6
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Tim              -  I  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -    12
Mary Beth        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    13
Result           -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 7
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Tim              -  I  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -    11
Mary Beth        -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -    12
Result           -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 8
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Tim              -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Mary Beth        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Classic Maubeug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Result           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16

Scoring Summary - Round 9
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Tim              -  -  I  -  -  -  I  -  -  -  -     9
Mary Beth        -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Classic Maubeug  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result           -  ~  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 10
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Tim              J  J  -  -  I  -  -  I  -  -  -  -  I  -     9
Mary Beth        J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -    11
Classic Maubeug  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result           J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -    11