Scoring Summary - Team 801

Scoring Summary - Round 1
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19

Scoring Summary - Round 2
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       16
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Vladimir  0  I  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Andrew    0  I  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Misha     0  0  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Lidiya    0  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Yuri      0  I  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result    0  I  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 4
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   TOT
Vladimir  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Andrew    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   TOT
Vladimir  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Andrew    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Misha     0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Lidiya    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Yuri      0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Result    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Vladimir  0  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Andrew    0  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Misha     0  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Lidiya    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Yuri      0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Result    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16