Scoring Summary - Team 411

Scoring Summary - Round 1
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   TOT
Vladimir  -  0  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Andrew    -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       20
Misha     -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       20
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       21
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ~    21

Scoring Summary - Round 2
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Lidiya    -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Andrew    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -    16
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18

Scoring Summary - Round 4
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Misha     -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -       14
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       15
Result    -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    16
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 7
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    13
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 8
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  0  I  -  -  -  -  -  -  -    14
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  0  I  -  -  -  -  -  -  -    14
Misha     -  -  -  -  -  -  -  0  I  -  -  -  -  -  -  -    14
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  0  I  -  -  -  -  -  -       13
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  0  I  -  -  -  -  -  -       13
Result    -  -  -  -  -  -  -  0  I  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 9
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16

Scoring Summary - Round 10
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       12
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       12
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       12
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       12
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ~    12