Scoring Summary - Team 410

Scoring Summary - Round 1
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19

Scoring Summary - Round 2
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Andrew    -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Vladimir  0  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Andrew    0  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -    13
Misha     0  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Lidiya    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Result    0  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 4
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Vladimir  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Andrew    -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Lidiya    -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Yuri      -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Result    -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 7
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Yuri      -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 8
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Vladimir  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Andrew    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Misha     0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Lidiya    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Yuri      0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 9
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 10
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13