Scoring Summary - Team 409

Scoring Summary - Round 1
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       23
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       23
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -       22
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       23
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ~    23

Scoring Summary - Round 2
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       20
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       21
Yuri                                                                           0
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ~    21

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Andrew    -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       17
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Lidiya    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       17
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19

Scoring Summary - Round 4
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   TOT
Vladimir  -  -  -  -  I  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Andrew    -  -  -  -  I  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Misha     -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Lidiya    -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       21
Yuri      -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Result    -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Vladimir  0  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Andrew    0  I  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Misha     0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Lidiya    0  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Yuri      0  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Result    0  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 7
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 8
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       19
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20

Scoring Summary - Round 9
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Vladimir  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Andrew    -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Yuri      -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Result    -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18

Scoring Summary - Round 10
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14