Scoring Summary - Team 407

Scoring Summary - Round 1
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       13
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       13
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       13
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       13
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ~    13

Scoring Summary - Round 2
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Vladimir  0  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Andrew    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Misha     0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Lidiya    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Yuri      0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 4
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Vladimir  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Andrew    -  I  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Misha     -  I  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Yuri      -  I  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result    -  I  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    12
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    12
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    12
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    12
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 7
          1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result    -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 8
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Vladimir  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Andrew    0  -  -  -  -  0  -  -  -  -  0  -  -  -    11
Misha     0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Lidiya    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    12
Yuri      0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 9
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Andrew    0  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -     9
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Yuri      0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 10
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -    10
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -    10
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11