Scoring Summary - Team 406

Scoring Summary - Round 1
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Vladimir  0  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    12
Andrew    0  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -          10
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Lidiya    -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  0  -  -    12
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result    -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 2
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Vladimir  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Andrew    -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Vladimir  0  I  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -     9
Andrew    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0        9
Misha     0  I  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -     9
Lidiya    0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -     9
Yuri      0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -    11
Result    0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -     9

Scoring Summary - Round 4
          1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       17
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       17
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 7
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 8
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    13
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 9
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Vladimir  0  -  I  -  -  -  -  -  -  -        8
Andrew    -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 10
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Vladimir  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Andrew    0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Misha     0  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Lidiya    0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Yuri      0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result    0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9