Scoring Summary - Team 402

Scoring Summary - Round 1
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    27
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    27
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    27
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    27
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       26
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    27

Scoring Summary - Round 2
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       23
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21

Scoring Summary - Round 4
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    27
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    27
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    27
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    27
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    27
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    27

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   TOT
Vladimir  -  I  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -    21
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -    21
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -    21
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22

Scoring Summary - Round 7
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 8
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    20
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21

Scoring Summary - Round 9
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20

Scoring Summary - Round 10
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Andrew    0  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -    12
Misha     -  -  -  -  -  -  0  -  0  -  -  -  -  -  -    13
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15