Scoring Summary - Team 401

Scoring Summary - Round 1
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 2
          1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Andrew    0  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Vladimir  -  -  -  -  I  -  -        6
Andrew    -  -  -  -  I  -  -        6
Misha     -  -  -  -  I  -  -        6
Lidiya    -  -  -  -  I  -  -  -     7
Yuri      -  -  -  -  I  -  -  -     7
Result    -  -  -  -  I  -  -  ~     6

Scoring Summary - Round 4
          1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -        8
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -        8
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -        8
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -        8
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  ~     8

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Vladimir  0  I  -  -  -  -  -  -  -  I  -     8
Andrew    0  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Misha     0  I  -  -  -  -  -  0  -  -  -     8
Lidiya    0  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Yuri      0  I  -  -  -  -  -  -  -  -        8
Result    0  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 7
          1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Andrew    0  -  -  -  -  -  -        6
Misha     -  -  -  -  -  -  -        7
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -        7
Yuri      -  -  -  -  -  -  -        7
Result    -  -  -  -  -  -  -  ~     7

Scoring Summary - Round 8
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 9
          1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Vladimir  0  I  -  -  -  I  -  -  -     6
Andrew    0  I  -  -  -  I  -  -  -     6
Misha     0  I  -  -  -  I  -  -  -     6
Lidiya    -  I  -  -  -  -  -  -  -     8
Yuri      0  I  -  -  -  -  -  -  -     7
Result    0  I  -  -  -  I  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 10
          1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  I     8
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9