Scoring Summary - Team 304

Scoring Summary - Round 1
          1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Vladimir  -  0  -  -  -  -  -  -        7
Andrew    -  0  -  -  -  -  -  -        7
Misha     -  0  -  -  -  -  -  -        7
Lidiya    -  0  -  -  -  -  -  -        7
Yuri      -  0  -  -  -  -  -  -  -     8
Result    -  0  -  -  -  -  -  -  ~     7

Scoring Summary - Round 2
          1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Vladimir  -  I  -  I  -  -  -  -  -     7
Andrew    -  I  -  I  -  -  -  -  -     7
Misha     -  I  -  I  -  -  -  -  -     7
Lidiya    -  I  -  I  -  -  -  -  -     7
Yuri      -  I  -  I  -  -  -  -        6
Result    -  I  -  I  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Vladimir  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -     9
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Lidiya    -  -  -  0  -  -  -  -  -  -     9
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -        9
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 4
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    13
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    13
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 7
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  I    12
Andrew    -  -  -  I  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    12
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I    13
Lidiya    -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  I    12
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I    13
Result    -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  I    12

Scoring Summary - Round 8
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Vladimir  -  I  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    12
Andrew    -  I  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -       11
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       13
Lidiya    -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       12
Yuri      -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       12
Result    -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ~    12