Scoring Summary - Team 303

Scoring Summary - Round 1
          1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Andrew    -  -  -  0  -  -  -  0  -     7
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -        8
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 2
          1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  0     8
Andrew    -  -  -  0  -  -  -  -  -     8
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Yuri      -  -  -  0  -  -  -  -  -     8
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 4
          1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Vladimir  -  -  -  I  -  -  -  I     6
Andrew    -  -  -  I  -  -  -  I     6
Misha     -  -  -  I  -  -  -  I     6
Lidiya    -  -  -  0  -  -  -  0     6
Yuri      -  -  -  I  -  -  -  I     6
Result    -  -  -  I  -  -  -  I     6

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 7
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Andrew    -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Lidiya    -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Yuri      -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result    -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 8
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Vladimir  -  -  -  I  -  -  -  0  -  -  -  -    10
Andrew    -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -    10
Misha     -  I  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    10
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    11
Yuri      -  I  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -    10
Result    -  I  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    10