Scoring Summary - Team 302

Scoring Summary - Round 1
          1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Vladimir  -  0  -  -  -  -  -  -  -     8
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 2
          1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result    -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Vladimir  -  I  -  -  -  -  -  -  -     8
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 4
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Vladimir  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Andrew    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    14
Andrew    -  0  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    14
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       14
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 7
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Vladimir  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -    12
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -    13
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -    13
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -    13
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -    13
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 8
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Vladimir  0  0  0  I  I  -  -  -  -  I  -  -     6
Andrew    0  0  0  I  -  I  -  -  -  I  -  -     6
Misha     0  0  0  I  -  -  I  -  -  -  -  -     7
Lidiya    0  0  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Yuri      0  -  I  I  -  -  -  -                 5
Result    0  0  0  I  -  -  -  -  -  ~  -  -     7