Scoring Summary - Team 301

Scoring Summary - Round 1
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Andrew    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 2
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Andrew    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       10
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Vladimir  0  I  -  -  -  -  -        5
Andrew    0  I  -  -  -  0  -  -     5
Misha     I  -  -  -  -  I  -        5
Lidiya    0  -  -  -  -  -  -        6
Yuri      -  -  -  -  -  -  -        7
Result    0  -  -  -  -  -  -  ~     6

Scoring Summary - Round 4
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       11
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -          16
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -       17
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -       17
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -       17
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  ~    17

Scoring Summary - Round 7
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Vladimir  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    13
Andrew    -  0  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    12
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Lidiya    -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    13
Yuri      -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -       12
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 8
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Vladimir  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       15
Andrew    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Misha     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Lidiya    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Yuri      0  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16