Scoring Summary - Team 803

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Bob      -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  I     9
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Al       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Brian    -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -    10
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  I     9
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -    10

Scoring Summary - Round 2
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Bob      -  I  -  I  -  -  -  -  -  -     8
Deanne   -  I  -  I  -  -  -  -  -  -     8
Tom      -  I  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Brian    -  -  -  -  -  -  -  -  0  -     9
Christy  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -     9
Result   -  I  -  I  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 3
          TOT
Vera        0
Terri       0
Bob         0
Rina        0
Christy     0
Result      0

Scoring Summary - Round 4
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Rina      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Vera      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Deanne    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Marybeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Terri     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Tom      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Al       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Bob      -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -    13
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Vera     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Brian    -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -    10
Dee      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Christy  0  -  -  -  I  -  -  -  -  -  I     8
MaryB    -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -    10
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Terri   0  -  I  -  -  -  0  -  -  -  -     8
Tom     -  -  -  -  -  -  0  -  -  I  -     9
Bob     -  -  I  -  -  -  0  -  -  -  -     9
Rina    0  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -     9
Tim     -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    10
Result  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 8
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Bob      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -    14
Tom      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -    14
Vera     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -    14
Brian    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    14
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -    14

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   TOT
Al      -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    18
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    18
Rina    -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  0  -  -  I  -  I  -  -  -  -    16
Bob     -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  I    17
Brian   -  -  -  -  I  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  I    16
Result  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    18

Scoring Summary - Round 10
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Rina      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    12
Deanne    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    12
Vera      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
MaryBeth  -  -  -  -  -  0  -  I  -  -  -  -  0    10
Terri     -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  0    11
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    12