Scoring Summary - Team 801

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5  6   TOT
Bob      -  I  -  -  -  -     5
Rina     -  I  -  -  -  -     5
Doreen   -  I  -  -  -  -     5
Brian    -  I  -  -  -  -     5
Christy  -  I  -  -  -  -     5
Result   -  I  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 2
         1  2  3  4  5  6  7   TOT
Bob      -  -  -  -  I  -  -     6
Deanne   -  -  -  -  I  -  I     5
Tom      -  -  -  -  I  -  I     5
Brian    -  -  -  -  -  -  -     7
Christy  -  I  -  -  I  -  -     5
Result   -  -  -  -  I  -  -     6

Scoring Summary - Round 3
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Vera     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Terri    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Bob      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 4
          1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Rina      -  -  -  -  -  -  -  -     8
Vera      -  -  -  I  -  -  -  0     6
Deanne    -  -  -  -  I  -  -  -     7
Marybeth  -  -  -  I  -  -  -  -     7
Terri     -  -  -  -  -  -  -  0     7
Result    -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Tom      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Al       -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Bob      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6   TOT
Vera     -  -  -  -  -  -     6
Brian    -  -  -  -  -  -     6
Dee      -  -  -  -  -  -     6
Christy  -  -  -  -  -  -     6
MaryB    -  -  -  -  -  -     6
Result   -  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Terri   -  -  -  -  -  -  -     7
Tom     -  -  -  -  -  -  -     7
Bob     -  -  -  -  -  -  -     7
Rina    -  -  -  -  -  -  -     7
Tim     -  -  -  -  -  -  -     7
Result  -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 8
         1  2  3  4  5  6  7   TOT
Bob      -  -  -  I  -  -  -     6
Tom      -  -  -  I  -  -  -     6
Vera     -  -  -  I  -  -  -     6
Brian    -  -  -  I  -  -  -     6
Christy  -  -  -  I  -  -  -     6
Result   -  -  -  I  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Al      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Brian   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 10
          1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Rina      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Deanne    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Vera      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
MaryBeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Terri     -  -  -  -  -  I  -  -  -     8
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9