Scoring Summary - Team 807

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Barry    -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -     9
Judy     -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -     9
Hazel    -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -     9
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Ron      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result   -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 2
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Barry     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Judy      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Hazel     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
MaryBeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Ron       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Barry     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Al        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Hazel     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
MaryBeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Ron       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       15
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Neil     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Tamara   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Terri    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Vera     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Neil     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       13
Tamara   -  -  -  -  -  -  0  -  -  0  -  -  -  -    12
Terri    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Vera     -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    13
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Neil     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Tamara   -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -    10
Terri    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Vera     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 7
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Barry    -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Al       -  -  -  -  I  -  -  -  -  I  -  -  -  -    12
Madolyn  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Barb     -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Judy     -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result   -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 8
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       12
Barb     -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -    12
Charlie  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -    12
Barry    -  -  -  -  -  -  -  I  -  0  -  -       10
Vera     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       12
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ~    12

Scoring Summary - Round 9
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -  -        9
Neil     -  -  -  -  -  -  I  -  -  -     9
Tamara   -  -  -  -  -  -  -  -  -        9
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Al G     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 10
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Terri    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Barb     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Barry    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Vera     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12