Scoring Summary - Team 802

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Barry    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Ron      -  -  -  -  -  -  0  -  -     7
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 2
          1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Barry     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Judy      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Hazel     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
MaryBeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Ron       -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 3
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Richard  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Tamara   -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  I     9
Terri    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Vera     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 4
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Barry     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Al        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Hazel     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
MaryBeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Ron       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5   TOT
Barry     -  -  -  -  -     5
Al        -  -  -  -  -     5
Hazel     -  -  -  -  -     5
MaryBeth  -  -  -  -  -     5
Ron       -  -  -  -  -     5
Result    -  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Barry    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Al       -  -  -  -  -  -  -  -     8
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Barb     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result   -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 7
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Barry    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Al       -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Barb     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 8
         1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Barb     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Barry    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Vera     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result   -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 9
         1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Neil     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Tamara   -  -  -  -  -  -  -  -     8
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Al G     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result   -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 10
         1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Terri    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Barb     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Barry    -  -  -  -  -  -  -        7
Vera     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result   -  -  -  -  -  -  -  -     8