Scoring Summary - Team 706

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5   TOT
Richard  -  -  -  -  -     5
Neil     -  -  -  -  -     5
Terri    -  -  -  -  -     5
Vera     -  -  -  -  -     5
Barb     -  -  -  -  -     5
Result   -  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 2
         1  2  3  4  5  6   TOT
Richard  -  -  -  -  -  -     6
Neil     -  I  -  -  0        3
Terri    -  -  -  -  -  I     5
Vera     -  -  -  -  -  -     6
Barb     -  -  I  -  -  -     5
Result   -  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 3
         1  2  3  4  5   TOT
Richard  -  -  -  -  -     5
Tamara   -  -  -  -  I     4
Terri    -  -  -  -  -     5
Vera     -  -  -  -  -     5
Charlie  -  -  -  -  -     5
Result   -  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 4
          1  2  3  4  5  6   TOT
Barry     -  -  -  -  -  -     6
Al        -  -  -  -  -  -     6
Hazel     -  -  -  -  -  -     6
MaryBeth  -  -  -  -  -  -     6
Ron       -  -  -  -  -  -     6
Result    -  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6  7   TOT
Neil     -  -  -  -  -  -        6
Tamara   -  0  -  -  I  -  -     5
Terri    -  -  0  -  I  -  -     5
Vera     -  -  -  -  I  -        5
Charlie  -  -  -  -  I  -  -     6
Result   -  -  -  -  I  -  -     6

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6  7   TOT
Barry    -  -  -  -  -  -  -     7
Al       -  -  -  -  -  I  -     6
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -     7
Barb     -  -  -  -  -  -  -     7
Judy     -  -  -  -  -  -  -     7
Result   -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 7
         1  2  3  4  5  6  7   TOT
Barry    -  -  -  -  -  -  -     7
Al       -  -  -  -  -  -  -     7
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -     7
Barb     -  -  -  -  -  -  -     7
Judy     -  -  -  -  -  -  -     7
Result   -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 8
         1  2  3  4   TOT
Rina     -  I  -  -     3
Neil     -  I  -  -     3
Tamara   -  I  -  -     3
Christy  -  I  -  I     2
Al G     -  I  -  -     3
Result   -  I  -  -     3

Scoring Summary - Round 9
         1  2  3  4  5  6  7   TOT
Terri    -  -  -  -  -  -  -     7
Barb     -  -  -  -  -  -  -     7
Charlie  -  -  -  -  -  -  -     7
Barry    -  -  -  -  -  -  -     7
Vera     -  -  -  -  -  -  -     7
Result   -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 10
         1  2  3  4  5  6  7   TOT
Reener   -  -  -  -  -  -  -     7
Tamara   -  -  -  -  -  I  -     6
Charlie  -  -  -  -  -  -  -     7
Christy  -  -  -  -  -  -  -     7
Judy     -  -  -  -  -  -  -     7
Result   -  -  -  -  -  -  -     7