Scoring Summary - Team 240

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Al       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Ron      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I    10
charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 2
           1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Richard    -  -  -  I  -  -  -  -  -  -     9
Terri      -  -  -  I  -  -  -  -  -  -     9
Mary Beth  -  0  -  I  -  -  -  -  -  -     8
Neil       -  -  -  0  -  -  -  -  -  -     9
Tamara     -  -  -  I  -  -  -  -  -  -     9
Result     -  -  -  I  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 3
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   TOT
Al       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Ron      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Al       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Ron      0  -  -  -  -  -  -  -  -  -        9
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -    10
charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       10
Judy     -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Richard  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Terri    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Lori     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Neil     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Tamara   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Richard  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Terri    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Lori     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Neil     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Tamara   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 7
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Rina     -  I  -  I  0  I  0  -  -  -     5
Leigh    -  -  0  0  -  0  -  -  -  -     7
Madolyn  -  -  0  0  -  -  -  -  -        7
Don      -  I  0  0  -  -  -  -  -        6
Barb     0  I  0  0  I  -  -  -  -        4
Result   -  I  0  0  -  -  -  -  -  ~     6

Scoring Summary - Round 8
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Lori     -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Terri    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Richard  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Neil     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Tamara   -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 9
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Lori     -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -    15
Terri    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Richard  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Neil     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Tamara   -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16

Scoring Summary - Round 10
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   TOT
Rina     -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Leigh    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -    17
Don      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Barb     -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18