Scoring Summary - Team 204

Scoring Summary - Round 1
           1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Richard    -  -  -  I  -  -  -  -  -     8
Terri      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Mary Beth  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Neil       -  -  -  I  -  -  -  -  -     8
Tamara     -  -  -  I  -  -  -  -  I     7
Result     -  -  -  I  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 2
         1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Al       -  -  -  -  -  -  -  -     8
Ron      -  -  -  -  -  -  -  -     8
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -     8
charlie  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result   -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 3
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Al       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Ron      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -  -        9
Leigh    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Don      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Barb     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6  7   TOT
Al       -  -  -  -  -  -  -     7
Ron      -  -  -  -  -  -  -     7
Christy  -  -  -  -  -  -  -     7
charlie  -  -  -  -  -  -  -     7
Judy     -  -  -  -  -  -  -     7
Result   -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Lori      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Terri     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Marybeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Neil      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Tamara    -  -  -  -  -  -  -  -  I     8
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 7
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Al G     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
RonD     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       14
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 8
         1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Rina     -  -  -  -  -  I  -  -     7
Leigh    -  -  -  -  -  I  -  -     7
Madolyn  -  -  -  I  -  I  -  I     5
Don      -  -  -  -  -  -  -  -     8
Barb     -  -  -  -  -  I  -  -     7
Result   -  -  -  -  -  I  -  -     7

Scoring Summary - Round 9
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Leigh    -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I    12
Don      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Barb     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 10
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
AlG      -  I  -  I  -  -  I  -  -  -  I  -  -     9
Judy     -  I  I  -  -  -  -  I  -  -  I  -  -     9
Christy  -  I  -  -  -  I  -  -  -  -  I  -  -    10
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -    12
Ron      -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -    12
Result   -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -    11