Team 908: Sky Sharks (g)

Sklyarevskiy, Evgeny
Gostevskiy, Vladimir
Azarov, Ruslan
Markova, Anna
Ilyukhina, Natalia
Yudin, Alexey
Kovalev, Anton - OK
Khoroshilov, Alexander
Zelenov, Andrey
Mishchenko, Lidia
Veselov, Andrey