Scoring Summary - Team 315

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Neil    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Al      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Deby    -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -     9
Judy    -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -     9
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Neil    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Al      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 3
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Christy  J  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Richard  J  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Chris    J  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Barry    J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Madolyn  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result   J  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Richard  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Barry    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Barb     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Vera     -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Tamara   -  I  -  0  -  -  -  -  -  -  -     7
Al       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Richard  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Dick     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Barry    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Madolyn  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 7
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Tamara   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Neil     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 8
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Chris    -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Tamara   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Neil     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 9
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Chris    -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Tamara   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Neil     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       15
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16

Scoring Summary - Round 10
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Judy     J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Tamara   J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Neil     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16