Scoring Summary - Team 313

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Richard  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Barry    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 2
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Richard  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Barry    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 3
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Christy  -  -  I  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Richard  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Chris    -  -  I  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Barry    -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Madolyn  -  -  0  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   -  -  I  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Richard  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Barry    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Barb     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Vera     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Tamara   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Al       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Barb     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Vera     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Tamara   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Al       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 7
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Richard  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Terry    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       13
Barb     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Deby     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 8
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Rina     -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Richard  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Terry    -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Barb     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Deby     -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result   -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 9
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Chris    -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -       11
Tamara   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       13
Neil     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 10
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Chris    -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Tamara   J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Neil     J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result   -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15