Scoring Summary - Team 213

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Christy  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Richard  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Chris    -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result   -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Vera    -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Terry   -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Barb    -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -     7
Neil    -  -  -  -  -  -  -     7
Dick    -  -  -  -  -  -  -     7
Result  -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  0     5
Neil    -  -  -  -  -  -  I     5
Dick    -  -  -  -  -  -  0     5
Result  -  -  -  -  -  -  0     5

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Neil    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Barb     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Vera     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 7
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Charlie  J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Judy     J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -        9
Chris    J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -        9
Result   J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ~     9

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Barry   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Alg     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Barry   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Alg     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 10
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Barry   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Alg     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11