Scoring Summary - Team 204

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Vera    J  -  -  -  -  -  -  0  -     6
Terry   J  -  -  -  -  -  -  0  -     6
Barb    J  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  J  -  -  -  -  -  -  0  -     6

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Terry   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -        7
Neil    -  -  -  -  -  -  -        7
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  -  -  -  -  -  -  -  ~     7

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Neil    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Dick    -  -  I  -  -  -  -        5
Result  -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Neil    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Deby    J  -  -  -  -  -  -  -     7
Neil    J  -  -  -  -  -  -  -     7
Chris   J  -  -  -  -  -  -  -     7
Result  J  -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 7
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Alg      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Madolyn  -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Dick     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Barry   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Alg     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Barry   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Alg     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 10
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Rina     J  I  -  -  -  -  -  -  -  -     7
Barb     -  I  -  -  I  -  -  -  -  -     6
Christy  -  I  -  -  -  I  -  -  -  -     6
Result   -  I  -  -  -  -  -  -  -  -     8