Scoring Summary - Team 808

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
John     -  -  -  -  I  -  -  I     4
Rina     -  -  I  -  I  -  -  I     2
Charlie  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Terry    -  -  -  -  -  -  -  0     6
Hazel    -  I  -  -  -  -  -  -     6
Result   -  -  -  -  -  -  -  0     6

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
John    -  I  J  -  -  I  -     2
Rina    -  I  J  -  -  -  -     4
Kirk    -  -  J  -  -  I  -     4
Terry   -  I  J  -  -  I  -     2
Hazel   -  -  J  -  -  0  -     4
Result  -  I  J  -  -  I  -     2

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Doreen  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Dee     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7   TOT
Barb     -  -  -  -  -  -  -     7
Richard  -  -  -  -  -  -  -     7
Vera     -  -  -  -  -  -  -     7
Doreen   -  -  I  -  -  -        4
Dee      -  -  -  -  -  -  -     7
Result   -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6   TOT
Rina     -  -  -  -  -  -     6
Kirk     -  -  -  -  -  -     6
Leigh    -  -  I  -  -  -     4
Charlie  -  -  -  -  -  -     6
Terry    -  -  -  -  -  -     6
Result   -  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Barb     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Dick     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Vera     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -     8
Richard  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result   -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 7
         1  2  3  4  5  6  7   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -     7
Rina     -  -  -  -  -  -  -     7
Richard  -  -  -  -  -  -  -     7
Dee      -  -  -  -  -  -  -     7
Hazel    -  -  -  -  -  -  -     7
Result   -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Ted     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Leigh   -  -  -  -  -  -  -  -     8
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Cheryl  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Doreen  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Terry   -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -     9
Cheryl  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 10
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Rina    -  -  -  -  -  -  -  I  -     7
Ted     -  -  -  I  -  -  -  I  -     5
Doreen  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Terry   -  -  -  I  -  -  -  I  -     5
Vera    -  -  -  -  -  -  I  -  -     7
Result  -  -  -  -  -  -  -  I  -     7