Scoring Summary - Team 704

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5  6   TOT
Barb     -  -  -  -  -  -     6
Richard  -  -  -  I  -  -     4
Vera     -  -  -  -  -  -     6
Doreen   -  -  I  -  -  -     4
Dee      -  -  I  -  -  -     4
Result   -  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Barb    0  I  -  -  -  -  I     1
Ron     0  I  I  -  -  -  -     1
Vera    0  I  -  -  -  -  I     1
Doreen  0  I  -  -  -  0  I     0
Al      0  -  -  -  -  -  -     5
Result  0  I  -  -  -  -  I     1

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Rina    -  -  -  -  -  -  -     7
Cheryl  -  -  -  -  -  -  -     7
Leigh   -  -  -  -  -  -  I     5
Kirk    -  -  -  -  -  -  -     7
Hazel   -  -  -  -  -  I  -     5
Result  -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6   TOT
Rina     -  -  -  -  I  -     4
Cheryl   -  -  -  -  -  I     4
Leigh    -  -  -  -  -  -     6
Charlie  -  -  -  -  -  -     6
Hazel    -  -  -  -  -  -     6
Result   -  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6   TOT
Rina     -  -  -  -  -  -     6
Kirk     -  -  -  -  -  -     6
Leigh    -  -  -  -  -  -     6
Charlie  -  -  -  -  -  -     6
Terry    -  -  -  -  -  -     6
Result   -  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5   TOT
Rina     -  -  I  -  -     3
Hazel    -  -  I  -  -     3
Cheryl   -  -  -  -  I     3
Charlie  -  -  -  -  -     5
Terry    -  -  -  -  I     3
Result   -  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 7
         1  2  3  4  5   TOT
Chris    -  -  -  -  -     5
Rina     -  -  -  -  -     5
Richard  -  -  -  -  -     5
Dee      -  -  -  -  -     5
Hazel    -  -  -  -  -     5
Result   -  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6   TOT
Ted     -  -  -  -  -  -     6
Rina    -  -  -  -  -  -     6
Leigh   -  -  -  -  -  -     6
Vera    -  -  -  -  -  -     6
Cheryl  -  -  -  -  -  -     6
Result  -  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -     8
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Doreen  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Terry   -  -  -  -  -  -  -  -     8
Cheryl  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 10
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Ted     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Doreen  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Terry   -  -  -  -  -  -  -  -     8
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  -  -  -  -  -  -  -  -     8