Scoring Summary - Team 702

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5  6   TOT
John     -  -  -  -  -  -     6
Rina     -  -  -  -  -  -     6
Charlie  -  -  -  -  -  -     6
Terry    -  -  -  -  -  -     6
Hazel    -  -  -  -  -  -     6
Result   -  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6   TOT
Barb    -  -  -  -  -  -     6
Ron     -  -  -  -  -  -     6
Vera    -  I  -  -  -  -     4
Doreen  -  -  -  -  -  -     6
Al      -  -  -  -  -  -     6
Result  -  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5   TOT
Rina    -  -  -  -  -     5
Cheryl  -  -  -  -  -     5
Leigh   -  -  I  -  -     3
Kirk    -  -  -  -  -     5
Hazel   -  -  -  -  -     5
Result  -  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4   TOT
Barb     -  -  -  I     2
Richard  -  -  -  I     2
Vera     -  -  -  I     2
Doreen   -  -  I  I     0
Dee      -  -  -  0     2
Result   -  -  -  I     2

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6   TOT
Rina     -  -  -  -  I  -     4
Kirk     -  -  -  I  -  -     4
Leigh    -  -  I  I  I  -     0
Charlie  -  -  -  -  -  -     6
Terry    -  -  -  -  I  -     4
Result   -  -  -  -  I  -     4

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6   TOT
Barb     -  -  -  -  -  -     6
Dick     -  -  -  -  -  -     6
Vera     -  -  -  -  -  -     6
Doreen   -  -  -  -  -  -     6
Richard  -  -  -  -  -  -     6
Result   -  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 7
         1  2  3   TOT
Chris    -  -  -     3
Rina     -  -  -     3
Richard  -  -  -     3
Dee      -  -  -     3
Hazel    -  -  -     3
Result   -  -  -     3

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4   TOT
Ted     -  -  -  -     4
Rina    -  -  -  -     4
Leigh   -  -  -  -     4
Vera    -  -  -  -     4
Cheryl  -  -  -  -     4
Result  -  -  -  -     4

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6   TOT
Chris   -  -  -  -  -  -     6
Rina    -  -  -  -  -  -     6
Doreen  -  -  -  -  -  -     6
Terry   0  -  I  -  -  -     2
Cheryl  -  -  -  -  -  -     6
Result  -  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 10
        1  2  3  4   TOT
Rina    -  -  -  I     2
Ted     -  -  -  I     2
Doreen  -  -  -  I     2
Terry   -  -  -  I     2
Vera    -  -  -  I     2
Result  -  -  -  I     2