Scoring Summary - Team 504

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Ron     -  -  -  -  -  -  -     7
Hazel   -  -  -  -  -  -  -     7
Barb    -  -  -  -  -  -  -     7
Result  -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Ron     -  -  0  -  -  -  -     6
Hazel   -  -  0  -  -  -  -     6
Barb    0  -  -  -  -  -  -     6
Result  -  -  0  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Ron     -  -  -  -  -  -  -     7
Hazel   -  -  -  -  -  -  -     7
Barb    -  -  -  -  -  -  -     7
Result  -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Ron     -  -  -  -  0  -  -     6
Hazel   -  -  -  -  0  -  -     6
Barb    -  -  -  -  0  -  -     6
Result  -  -  -  -  0  -  -     6

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6   TOT
Ron     -  -  -  -  -  -     6
Hazel   -  0  -  -  -  -     5
Barb    -  -  -  0  -  -     5
Result  -  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Ron     -  -  -  -  -  -  -     7
Hazel   -  -  -  -  -  -  -     7
Barb    -  -  -  -  -  -  -     7
Result  -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Ron     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Hazel   -  -  -  -  -  -  -  -     8
Al G    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Barb    -  0  -  -  -  -  -  -     7
Hazel   -  0  -  -  -  -  -  -     7
Al G    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  -  0  -  -  -  -  -  -     7