Scoring Summary - Team 502

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5   TOT
Ron     -  -  -  -  -     5
Hazel   -  -  -  -  -     5
Barb    0  -  -  -  -     4
Result  -  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6   TOT
Ron     -  -  -  -  -        5
Hazel   -  -  -  -  -  -     6
Barb    -  -  -  -  -        5
Result  -  -  -  -  -  ~     5

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4   TOT
Ron     -  -  -  -     4
Hazel   -  -  -  -     4
Barb    -  -  -  -     4
Result  -  -  -  -     4

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5   TOT
Ron     -  -  -  -  -     5
Hazel   -  -  -  -  -     5
Barb    -  -  -  -  -     5
Result  -  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5   TOT
Ron     -  0  -  -  -     4
Hazel   -  -  -  0  -     4
Barb    -  -  -  -  -     5
Result  -  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5   TOT
Ron     -  -  -  -  -     5
Hazel   -  -  -  -  -     5
Barb    -  -  -  0  -     4
Result  -  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4   TOT
Ron     0  -  -  -     3
Hazel   0  -  -  -     3
Al G    0  0  -  -     2
Result  0  -  -  -     3

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6   TOT
Barb    -  -  -  -  -  -     6
Hazel   -  -  -  -  -  -     6
Al G    -  -  -  -  -  -     6
Result  -  -  -  -  -  -     6