Scoring Summary - Team 103

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Rina     -  -  -  I  -  -  -  -     6
Terry    -  -  -  I  -  -  -  -     6
Richard  -  -  -  I  -  -  -  -     6
Vera     -  -  -  I  -  -  -  -     6
Doreen   -  -  -  I  -  -  -  -     6
Result   -  -  -  I  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Tamara  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -     8
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Leigh   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 3
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Tim      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Terry    -  0  -  -  -  -  -  -  -     7
Dee      -  0  -  -  -  -  -  -  -     7
Richard  -  0  -  -  -  -  -  -  -     7
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   -  0  -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Rina    -  I  -  -  -  -  -  I  -  -     6
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -  -        9
Dee     -  I  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Tamara  -  I  -  -  -  -  -  I  -  -     6
Leigh   -  -  -  -  -  -  -  -  -        9
Result  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Terry    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Vera     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Tamara   -  -  -  -  -  -  -  -     8
Richard  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result   -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -     8
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Tamara  -  -  0  -  -  -  -  -     6
Doreen  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  -  -  -  -  -  -  -  -     8