Team 806: Deguello

Jack Berke Karen Bilder
Don Ellisor Scott Elmer
Jesse Hale Jim Jenkins
Brett Thomas Mary Sergott
Tom Jenkins  

Scoring Summary