Scoring Summary - Team 801

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Deby    -  -  -  J  -  -  I  -  -  -  -  -  I  -        9
June    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       14
Linda   -  -  -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -       11
Al G.   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -       12
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ~    14

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -    13
June    -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -    13
Linda   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Al G.   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  I       10
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
June    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Linda   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       12
Al G.   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
June    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       10
Linda   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Al G.   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       10
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Deby     -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  I     7
June     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Linda    -  -  -  -  -  I  -  -  -  -        8
deby     -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -     9
madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
lori     J  J  J  -  -  I  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
June     J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Linda    J  J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
deby     J  J  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
madolyn  J  J  I  -  -  I  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   J  J  ~  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12