Scoring Summary - Team 801

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Chris    -  J  -  -  -  -  -  -  -     8
Vera     -  J  -  -  -  -  -  -  -     8
Barb     -  J  -  -  -  -  -  -  -     8
Madolyn  -  J  -  -  -  -  -  -  -     8
Doreen   -  J  -  -  -  -  -  -  -     8
Result   -  J  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 2
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Vera     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Barb     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 3
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Richard  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -     8
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  0  -     8
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -     8
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Tamara   -  -  -  -  -  -  -  -  0  -     8
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  0  -     8

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Richard  -  -  -  -  -  -  -  -        8
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Tamara   0  -  -  -  -  -  -  -  -     7
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Ron     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Doreen  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Sherry  -  -  0  -  -  -  0  -  -  -     6
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Ron     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Doreen  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Sherry  -  -  0  -  -  -  -  -  -     7
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 7
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Ron      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Tamara   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 8
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Tamara   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 9
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Vera     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Barb     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 10
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Hazel   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Doreen  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11