Scoring Summary - Team 408

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Tamara  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Al      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Ron     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Tamara  -  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Al      -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Ron     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Tamara  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Al      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Ron     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Tamara  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Al      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Ron     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Tamara  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Al      -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Barb    -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Chris    -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Christy  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Hazel    -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -           9
Doreen   -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Madolyn  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result   -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 7
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Christy  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16

Scoring Summary - Round 8
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Chris    -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0     8
Christy  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Hazel    -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    10
Doreen   -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Madolyn  -  I  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -     8
Result   -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Tamara  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Al      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       14
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 10
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Tamara  -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Al      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13