Scoring Summary - Team 312

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Chris    J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 2
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Ron     J  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Tamara  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Al      J  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Ron     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Tamara  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Al      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -    12
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0     8
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0     8
Tamara  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0     8
Al      -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  0  0     6
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0     8
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0     8

Scoring Summary - Round 7
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Christy  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -    12
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Madolyn  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Dick    -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Vera    -  0  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -     8
Tamara  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Al      -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Barb    -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 9
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 10
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Dick    -  -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Vera    -  J  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    10
Tamara  -  J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -       10
Al      -  J  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    10
Barb    -  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result  -  J  ~  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11