Scoring Summary - Team 236

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Dick    -  0  -  -  -  -  -  -     7
Vera    0  -  -  -  -  -  -  -     7
Tamara  -  0  -  -  -  -  -  -     7
Al      -  0  -  -  -  -  0  -     6
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  -  0  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Dick    -  -  0  -  -  -  -  -  -  -     9
Vera    -  -  -  -  -  0                 5
Tamara  -  -  -  -  -  -  -              7
Al      -  -  -  0  -  0                 4
Barb    -  -  -  -  -  0  -              6
Result  -  -  -  -  -  0  -  ~  ~  ~     6

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Ron     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Tamara  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    10
Al      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -        8
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6  7   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -     7
Christy  -  -  -  -  -  -  -     7
Hazel    -  -  -  -  -  -  -     7
Doreen   -  -  -  -  -  -  -     7
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -     7
Result   -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Ron     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Tamara  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Al      -  -  -  -  -  -  -  -     8
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5   TOT
Ron     -  -  -  -  -     5
Vera    -  -  -  -  -     5
Tamara  -  -  -  -  0     4
Al      -  -  -  -  -     5
Barb    -  -  -  -  -     5
Result  -  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Tamara  -  -  -  0  -  -  -  -  -     8
Al      -  -  -  0  -  -  -  -  -     8
Barb    -  -  -  0  -  -  -  -  -     8
Result  -  -  -  0  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 9
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I    12
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 10
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Christy  -  -  -  -  -  -  -  0  -     8
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9