Scoring Summary - Team 231

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Tamara  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Al      -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Tamara  J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Al      J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    14
Barb    J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 3
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  0  I  -  -  -  -  -  -    14
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -    15
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    15
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  -  -  -  -  -  -    14
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  I  -  -  -  -  -    14
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Chris    J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Christy  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Hazel    J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Doreen   J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Madolyn  J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result   J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Ron     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Tamara  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Al      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       16
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Ron     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Tamara  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Al      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -    12
Tamara  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    12
Al      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -    12
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -    12
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 9
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Chris    -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Christy  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Hazel    -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Madolyn  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Result   -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16

Scoring Summary - Round 10
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Tamara  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Al      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14