Scoring Summary - Team 228

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 2
         1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Christy  -  I  -  -  -  -  -  -     7
Hazel    -  0  -  -  -  0  -  -     6
Doreen   -  0  -  -  -  -  -  -     7
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result   -  0  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 3
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Chris    J  J  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Christy  J  I  -  -  -  -  -  -  I  -     7
Hazel    J  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Doreen   J  J  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Madolyn  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   J  ~  -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -     7
Christy  -  -  -  -  -  -  -     7
Hazel    -  -  -  -  -  -  -     7
Doreen   -  -  -  -  -  -  -     7
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -     7
Result   -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Ron     -  -  -  -  -  -  -     7
Vera    0  -  -  -  -  -  -     6
Tamara  0  -  -  -  -  -  -     6
Al      0  -  -  -  -  -  -     6
Barb    0  -  -  -  -  -  -     6
Result  0  -  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5   TOT
Chris    -  -  -  -  -     5
Christy  -  -  -  -  -     5
Hazel    -  -  -  -  -     5
Doreen   -  -  -  -  -     5
Madolyn  -  -  -  -  -     5
Result   -  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3   TOT
Ron     -  -  -     3
Vera    -  -  -     3
Tamara  -  -  -     3
Al      -  -  -     3
Barb    -  -  -     3
Result  -  -  -     3

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Tamara  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Al      -  -  -  -  -  -  -  -     8
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 9
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 10
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Dick    -  -  -  -  0  -  -  -  -     8
Vera    -  -  -  -  0  -  -  -  -     8
Tamara  -  -  0  -  0  -  -  -  -     7
Al      -  -  -  -  0  -  -  -  -     8
Barb    -  -  -  -  0  -  -  -  -     8
Result  -  -  -  -  0  -  -  -  -     8