Scoring Summary - Team 224

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6   TOT
Dick    -  -  -  -  -  -     6
Vera    -  -  -  -  -  -     6
Tamara  -  J  -  -  -  0     4
Al      -  -  -  -  -  -     6
Barb    -  -  -  0  -  -     5
Result  -  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 2
         1  2  3  4   TOT
Chris    -  -  -  -     4
Christy  -  -  -  -     4
Hazel    -  -  -  -     4
Doreen   -  -  -  -     4
Madolyn  J  -  -  -     3
Result   -  -  -  -     4

Scoring Summary - Round 3
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7   TOT
Chris    -  -  -  -  J  -  -     6
Christy  -  -  -  -  J  -  -     6
Hazel    -  -  -  -  J  -  -     6
Doreen   -  -  -  -  -  -  -     7
Madolyn  -  -  -  -  J  -  -     6
Result   -  -  -  -  J  -  -     6

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5   TOT
Chris    -  -  -  -  -     5
Christy  -  -  -  -  -     5
Hazel    -  -  0  -  -     4
Doreen   -  -  -  -  -     5
Madolyn  -  -  -  -  -     5
Result   -  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6   TOT
Ron     -  -  -  -  -  -     6
Vera    -  -  -  -  -  -     6
Tamara  -  -  -  -  -  -     6
Al      -  -  -  -  -  -     6
Barb    -  -  0  -  -  -     5
Result  -  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4   TOT
Ron     -  -  -  -     4
Vera    -  -  -  -     4
Tamara  -  -  0  -     3
Al      -  -  -  -     4
Barb    -  -  -  -     4
Result  -  -  -  -     4

Scoring Summary - Round 8
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Chris    -  -  -  I  -  -  -  -        7
Christy  -  -  -  I  -  -  -  -  I     7
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -        8
Doreen   -  -  -  0  -  -  -  -        7
Madolyn  -  -  -  I  -  -  -  -        7
Result   -  -  -  I  -  -  -  -  ~     7

Scoring Summary - Round 9
         1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Chris    -  -  -  -  -  0  -  -     7
Christy  -  -  -  -  I  0  -  -     6
Hazel    -  -  I  -  -  -  -  -     7
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -     8
Madolyn  -  -  -  -  -  0  -  -     7
Result   -  -  -  -  -  0  -  -     7

Scoring Summary - Round 10
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Chris    J  J  J  -  -  -  -  -  -     6
Christy  J  J  J  J  -  -  -  -  -     5
Hazel    J  J  J  -  -  -  -  -  -     6
Doreen   J  J  J  -  -  -  -  -  -     6
Madolyn  J  J  J  -  -  -  -  -  -     6
Result   J  J  J  -  -  -  -  -  -     6