Scoring Summary - Team 207

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Dick    -  -  -  -  -  -  0  -  -     8
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Tamara  -  0  -  -  -  -  -  -  -     8
Al      -  -  0  -  -  -  -  -  -     8
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Vera    J  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Tamara  J  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Al      J  -  -  -  -  -  0  -  -     7
Barb    J  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  J  -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 3
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Christy  J  I  -  -  -  I  -  -  -  -     7
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Doreen   J  J  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I     9
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Christy  -  -  -  -  I  -  -  -  -     8
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Ron     -  -  -  -  -  -  -     7
Vera    -  -  -  -  -  -  -     7
Tamara  -  -  -  -  -  -  -     7
Al      -  -  -  -  -  -  -     7
Barb    -  -  -  -  -  -  -     7
Result  -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 7
         1  2  3  4  5  6   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -     6
Christy  -  -  -  -  -  -     6
Hazel    -  -  -  -  -  -     6
Doreen   -  -  -  -  -  -     6
Madolyn  -  -  -  -  -  -     6
Result   -  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 8
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Chris    J  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Christy  J  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Hazel    J  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Doreen   J  J  -  -  -  -  -  -  -     7
Madolyn  -  I  -  -  -  -  -  -  -     8
Result   J  -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 9
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  0  -  -  -     9
Christy  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -     9
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 10
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Chris    J  J  J  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Christy  -  J  J  -  -  -  -  -  I  -  -     8
Hazel    J  J  J  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Doreen   J  J  J  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Madolyn  J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   J  J  J  -  -  -  -  -  -  -  -     8