Scoring Summary - Team 204

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Dick    -  -  -  -  -  -  -     7
Vera    -  -  -  -  -  -  -     7
Tamara  -  0  -  -  -  -  -     6
Al      0  -  -  -  -  -  -     6
Barb    -  -  -  -  -  -  -     7
Result  -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6   TOT
Dick    -  -  -  -  -  -     6
Vera    -  -  -  -  -  -     6
Tamara  -  -  -  -  -  -     6
Al      -  -  -  -  -  -     6
Barb    -  -  -  -  -  -     6
Result  -  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 3
         1  2  3  4  5  6   TOT
Chris    -  I  -  -  -  -     5
Christy  -  I  -  -  -  -     5
Hazel    -  0  -  -  -  -     5
Doreen   -  -  -  -  -  -     6
Madolyn  -  -  -  -  -  -     6
Result   -  0  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -     7
Christy  -  -  -  -  -  -  -     7
Hazel    -  -  -  -  -  -  -     7
Doreen   -  -  -  -  -  -  -     7
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -     7
Result   -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5   TOT
Chris    -  -  -  -  -     5
Christy  -  -  -  -  -     5
Hazel    -  -  -  -  -     5
Doreen   -  -  -  -  -     5
Madolyn  -  -  -  -  -     5
Result   -  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -     8
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result   -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 7
         1  2  3  4  5  6   TOT
Chris    -  -  0  -  -  -     5
Christy  -  -  0  -  -  -     5
Hazel    -  -  0  -  -  -     5
Doreen   -  -  -  -  -  -     6
Madolyn  -  -  -  -  -  -     6
Result   -  -  0  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 8
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Christy  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Doreen   -  -  -  -  -  -  -  -  0     8
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  I     8
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 9
         1  2  3  4  5  6  7   TOT
Chris    -  0  -  -  -  -  -     6
Christy  -  0  -  -  -  -  -     6
Hazel    -  0  -  -  -  -  0     5
Doreen   -  0  0  -  -  -  -     5
Madolyn  -  0  -  -  -  -  -     6
Result   -  0  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 10
         1  2  3  4  5  6   TOT
Chris    -  -  -  -  -  I     5
Christy  -  -  -  -  -        5
Hazel    -  -  -  -  -        5
Doreen   -  -  -  -  -  -     6
Madolyn  -  -  -  -  -        5
Result   -  -  -  -  -  ~     5