Team 801: Deguello

James Jenkins Karen Bilder
Jonathan Dunn Julia Etheridge
DeLayne Etheridge Glenn Payne
Jack Berke Tom Jenkins
Cherie Berke  

Scoring Summary