Scoring Summary - Team 326

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Rena     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Al G.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -    10
Sherry  0  -  I  -  -  -  -  -  -  I  -  -     6
Terry   J  -  -  -  -  -  I  -  -  I  I  -     5
Result  ~  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -     9

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Bug     -  I  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -     8
Barb    -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Neil    -  I  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  -  I  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Rena     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Madolyn  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Al G.    -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result   -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Linda   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Terry   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Linda   -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Sherry  -  -  I  -  I  -  -  -  -  -  -     7
Result  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Judy    -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Linda   -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Sherry  -  I  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result  -  I  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 8
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Rob      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Barb     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       14
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 9
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Rob      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Barb     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16

Scoring Summary - Round 10
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Judy     0  I  -  -  I  -  -  0  -  -  -  -  -     5
Madolyn  0  I  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -     7
Rob      J  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Sherry   0  I  -  I  -  -  -  I  -  -  -  -  -     5
Rina     0  I  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -     7
Result   0  I  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -     7