Scoring Summary - Team 310

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Rena     J  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -     8
Madolyn  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Al G.    J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result   J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Sherry  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -     9
Terry   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Rob     -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Sherry  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -    10
Terry   -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Rena     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Al G.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    12
Linda   -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    12
Terry   -  -  0  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    10
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Linda   J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Sherry  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 7
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Rob      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Barb     -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 8
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Rob      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Barb     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       13
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Sherry  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 10
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Judy     -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -     9
Madolyn  -  -  -  -  I  -  I  -  -  -  -     7
Rob      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Sherry   -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -     9
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11