Scoring Summary - Team 240

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Bug     J  -  -  -  -  -  -  -     7
Barb    J  -  -  -  -  -  -  -     7
Al A    0  -  -  -  -  I  -  -     6
Result  J  -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Bug     -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    11
Barb    -  I  -  -  0  -  I  -  -  -  -  -     9
Al A    -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Rob     J  -  I  -  -  -  -     5
Sherry  -  0  0  0  I  -  -     3
Terry   J  I  I  -  -  -  I     3
Result  J  0  I  -  -  -  -     4

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Bug     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Neil    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  0     6
Linda   -  -  -  -  0  -  -     6
Terry   -  -  -  -  0  -  -     6
Result  -  -  -  -  0  -  -     6

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Rena     -  -  -  -  -  -  0  -     7
Madolyn  0  -  -  I  -  -  -  -     6
Hazel    -  -  -  0  -  -  -  -     7
Result   -  -  -  0  -  -  -  -     7