Scoring Summary - Team 221

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Rena     J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -    10
Madolyn  J  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Al G.    J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       10
Result   J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Bug     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -       13
Barb    -  -  -  I  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -    13
Al A    -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -    13
Result  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 3
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Rena     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -    11
Al G.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Rena     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Al G.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Bug     -  -  I  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -    13
Al A    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Neil    -  -  I  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -       12
Result  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Rena     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Hazel    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12